Правилник

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА ИДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ – БЕЛОВО, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ