Извънредна сесия на Общински съвет Белово – 10.05.2023 от 18:00 часа.