Извънредна сесия на Общински съвет Белово – 17.02.2023 от 11:00 часа.