График на постоянните комисии към Общински съвет — Белово за мандат 2019- 2023 г. Заседания през месец октомври 2022 г.

Постоянна комисия по „Бюджет, финанси и икономическо развитие” на

21.10.2022 г. от 9.00 часа

 1. Иван Цветанов Магаранов — Председател
 2. Еленко Страхилов Ветренски — заместник — председател
 3. Стефан Василев Якимов – член

Постоянна комисия по „Устройство на територията, строителство и общинска собственост“ на

21.10.2022 г. от 9.00 часа

 1. Владимир Петров Михайлов — Председател
 2. Стефан Георгиев Стефанов — заместник — председател
 3. Цветелина Георгиева Спасова — член

Постоянна комисия по „Опазване на околната среда, земеделие, горско и водно стопанство,на

21.10.2022 г. от 9.00 часа

 1. Станислав Александров Танев — Председател
 2. Атанас Павлов Тасев — заместник — председател
 3. Любомир Георгиев Калайджийски — член

Постоянна комисия по „Законност, обществен ред и сигурност, жалби и сигнали и петиции” на

21.10.2022 г. от 9.00 часа

 1. Еленко Страхилов Ветренски — Председател
 2. Владимир Петров Михайлов — заместник — председател
 3. Димитър Георгиев Марков — член

Постоянна комисия по „Образование, култура, здравеопазване и социални дейности“ на

21.10.2022 г. от 9.00 часа

 1. Атанас Павлов Тасев — Председател
 2. Станислав Александров Танев — заместник — председател
 3. Велизар Здравков Илов — член

Постоянна комисия по , Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, на 21.10.2022 г. от 9.00 часа

 1. Стойко Стойчев Стефанов — Председател
 2. Иван Цветанов Магаранов — заместник — председател
 3. Велизар Здравков Илов — член