График на постоянните комисии към Общински съвет — Белово за мандат 2019- 2023 г. Заседания през месец октомври 2022 г.

Постоянна комисия по „Бюджет, финанси и икономическо развитие” на

21.10.2022 г. от 9.00 часа

 1. Иван Цветанов Магаранов — Председател
 2. Еленко Страхилов Ветренски — заместник — председател
 3. Стефан Василев Якимов – член

Постоянна комисия по „Устройство на територията, строителство и общинска собственост“ на

21.10.2022 г. от 9.00 часа

 1. Владимир Петров Михайлов — Председател
 2. Стефан Георгиев Стефанов — заместник — председател
 3. Цветелина Георгиева Спасова — член

Постоянна комисия по „Опазване на околната среда, земеделие, горско и водно стопанство,на

21.10.2022 г. от 9.00 часа

 1. Станислав Александров Танев — Председател
 2. Атанас Павлов Тасев — заместник — председател
 3. Любомир Георгиев Калайджийски — член

Постоянна комисия по „Законност, обществен ред и сигурност, жалби и сигнали и петиции” на

21.10.2022 г. от 9.00 часа

 1. Еленко Страхилов Ветренски — Председател
 2. Владимир Петров Михайлов — заместник — председател
 3. Димитър Георгиев Марков — член

Постоянна комисия по „Образование, култура, здравеопазване и социални дейности“ на

21.10.2022 г. от 9.00 часа

 1. Атанас Павлов Тасев — Председател
 2. Станислав Александров Танев — заместник — председател
 3. Велизар Здравков Илов — член

Постоянна комисия по , Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, на 21.10.2022 г. от 9.00 часа

 1. Стойко Стойчев Стефанов — Председател
 2. Иван Цветанов Магаранов — заместник — председател
 3. Велизар Здравков Илов — член

График на постоянните комисии към Общински съвет – Белово за мандат 2019 – 2023 г.

Извънредни заседания месец октомври 2022 г.

Постоянна комисия по „Бюджет, финанси и икономическо развитие“
на 05.10.2022 г. от 08.30 часа
1. Иван Цветанов Магаранов – Председател
2. Еленко Страхилов Ветренски – заместник – председател
3. Иван Ангелов Кехайов – член
Постоянна комисия по „Устройство на територията, строителство и общинска собственост“
на 05.10.2022 г. от 08.30 часа
1. Владимир Петров Михайлов – Председател
2. Стефан Георгиев Стефанов – заместник – председател
3. Цветелина Георгиева Спасова – член
Постоянна комисия по „Опазване на околната среда, земеделие, горско  и водно стопанство,,                на 05.10.2022 г. от 08.30 часа
1. Станислав Александров Танев – Председател
2. Атанас Павлов Тасев – заместник – председател
3. Любомир Георгиев Калайджийски – член
Постоянна комисия по „Законност, обществен ред и сигурност, жалби и сигнали и петиции“
на 05.10.2022 г. от 08.30 часа
1. Еленко Страхилов Ветренски – Председател
2. Владимир Петров Михайлов – заместник – председател
3.  Димитър Георгиев Марков – член
  Постоянна комисия по „Образование, култура, здравеопазване и социални дейности“
на 05.10.2022 г. от 08.30 часа
1. Атанас Павлов Тасев – Председател
2. Станислав Александров Танев – заместник – председател
3. Велизар Здравков Илов – член
Постоянна комисия по „Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси ,,                           на 05.10.2022 г. от 08.30 часа
1. Стефан Георгиев Стефанов – Председател
2. Иван Цветанов Магаранов – заместник – председател
3. Стойко Стойчев Стефанов – член