График на постоянните комисии към Общински съвет – Белово за мандат 2019 – 2023 г. Заседания през месец септември 2022 г.


Постоянна комисия по „Бюджет, финанси и икономическо развитие“ на
23.09.2022 г. от 16.30 часа

 1. Иван Цветанов Магаранов – Председател
 2. Еленко Страхилов Ветренски – заместник – председател
 3. Иван Ангелов Кехайов – член
  Постоянна комисия по „Устройство на територията, строителство и общинска собственост“ на
  23.09.2022 г. от 9.00 часа
 4. Владимир Петров Михайлов – Председател
 5. Стефан Георгиев Стефанов – заместник – председател
 6. Цветелина Георгиева Спасова – член
  Постоянна комисия по „Опазване на околната среда, земеделие, горско и водно стопанство,
  на 23.09.2022 г. от 13.30 часа
 7. Станислав Александров Танев – Председател
 8. Атанас Павлов Тасев – заместник – председател
 9. Любомир Георгиев Калайджийски – член
  Постоянна комисия по „Законност, обществен ред и сигурност, жалби и сигнали и петиции“
  на 23.09.2022 г. от 9.00 часа
 10. Еленко Страхилов Ветренски – Председател
 11. Владимир Петров Михайлов – заместник – председател
 12. Димитър Георгиев Марков – член
  Постоянна комисия по „Образование, култура, здравеопазване и социални дейности“
  на 23.09.2022 г. от 13.30 часа
 13. Атанас Павлов Тасев – Председател
 14. Станислав Александров Танев – заместник – председател
 15. Велизар Здравков Илов – член
  Постоянна комисия по „Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси,
  на 21.09.2022 г. от 16.30 часа
 16. Стефан Георгиев Стефанов – Председател
 17. Иван Цветанов Магаранов – заместник – председател
 18. Стойко Стойчев Стефанов – член