График на постоянните комисии към Общински съвет – Белово за мандат 2019 – 2023 г.

Заседания за месец Май 2022 г.

Постоянна комисия по „Бюджет, финанси и икономическо развитие“
на 20.05.2022 г. от 16.00 часа

 1. Иван Цветанов Магаранов – Председател
 2. Еленко Страхилов Ветренски – заместник – председател
 3. Иван Ангелов Кехайов – член

Постоянна комисия по „Устройство на територията, строителство и общинска собственост“

на 19.05.2022 г. от 09.00 часа

 1. Владимир Петров Михайлов – Председател
 2. Стефан Георгиев Стефанов – заместник – председател
 3. Цветелина Георгиева Спасова – член

Постоянна комисия по „Опазване на околната среда, земеделие, горско и водно стопанство,,

на 20.05.2022 г. от 13.30 часа

 1. Станислав Александров Танев – Председател
 2. Атанас Павлов Тасев – заместник – председател
 3. Любомир Георгиев Калайджийски – член

Постоянна комисия по „Законност, обществен ред и сигурност, жалби и сигнали и петиции“

на 20.05.2022 г. от 16.00 часа

 1. Еленко Страхилов Ветренски – Председател
 2. Владимир Петров Михайлов – заместник – председател
 3. Димитър Георгиев Марков – член

Постоянна комисия по „Образование, култура, здравеопазване и социални дейности“

на 20.05.2022 г. от 13.30 часа

 1. Атанас Павлов Тасев – Председател
 2. Станислав Александров Танев – заместник – председател
 3. Велизар Здравков Илов – член

Постоянна комисия по „Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси ,,

на 20.05.2022 г. от 16.00 часа

 1. Стефан Георгиев Стефанов – Председател
 2. Иван Цветанов Магаранов – заместник – председател
 3. Стойко Стойчев Стефанов – член