Редовна сесия на Общински съвет Белово – 23.12.2021 от 13:30 часа