Протокол от проведено публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Белово за 2020 г.