График на постоянните комисии към Общински съвет – Белово за мандат 2019 – 2023 г.Заседания за месец Февруари 2021 г.