График на постоянните комисии към Общински съвет – Белово за мандат 2019 – 2023 г.

Заседания за месец Октомври 2020 г.

Постоянна комисия по „Бюджет, финанси и икономическо развитие“
Всеки предпоследен Петък от месеца от 1
6.30 часа
1. Иван Цветанов Магаранов – Председател
2. Еленко Страхилов Ветренски – заместник – председател
3. Иван Ангелов Кехайов – член
Постоянна комисия по „Устройство на територията, строителство и общинска собственост“
Всеки предпоследен Петък от месеца от 09.00 часа
1. Владимир Петров Михайлов – Председател
2. Стефан Георгиев Стефанов – заместник – председател
3. Цветелина Георгиева Спасова – член
Постоянна комисия по „Опазване на околната среда, земеделие, горско и водно стопанство“
Всеки предпоследен Петък от месеца от 1
4.30 часа
1. Станислав Александров Танев – Председател
2. Атанас Павлов Тасев – заместник – председател
3. Любомир Георгиев Калайджийски – член
Постоянна комисия по „Законност, обществен ред и сигурност, жалби и сигнали и петиции“
Всеки предпоследен Петък от месеца от 10.00 часа
1. Еленко Страхилов Ветренски – Председател
2. Владимир Петров Михайлов – заместник – председател
3. Мая Димитрова Гераксиева – член
Постоянна комисия по „Образование, култура, здравеопазване и социални дейности“
Всеки предпоследен Петък от месеца от 1
3.30 часа
1. Атанас Павлов Тасев – Председател
2. Станислав Александров Танев – заместник – председател
3. Велизар Здравков Илов – член
Постоянна комисия по „Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“
Предпоследен Четвъртък от месеца от 16.00 часа
1. Стефан Георгиев Стефанов – Председател
2. Иван Цветанов Магаранов – заместник – председател
3. Стойко Стойчев Стефанов – член