НАРЕДБА за ред и условия за поставяне на преместваеми съоражения на територията на Община Белово