Устройство на територията, строителство и общинска собственост

  1. Председател – Ангел Джамов
  2. Зам. Председател – Христо Василев
  3. Член – Христо Лазаров