Устройство на територията, строителство и общинска собственост

  1. Владимир Петров Михайлов – Председател;
  2. Стефан Георгиев Стефанов – заместник – председател;
  3. Цветелина Георгиева Спасова – член.