Съдебни решения

Решение 749 от 05.10.2020 г. на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПАЗАРДЖИК Влязло в сила на  30.10.2020 г.