Предстоящи заседания

ДНЕВЕН-РЕД-23.09.2023 г.

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 17, ал. 1, т. 1 от ПОДОСОБНКВОА, свиквам извънредно заседание на Общински съвет Белово на 23.09.2023 г от 09:00 ч. в заседателната зала на Общинска администрация с проект на предложение за следния:

ДНЕВЕН РЕД :

Прочетете повече