Предстоящи заседания

ДНЕВЕН-РЕД-29.12.2021 г.

На основание чл. 25, т. 1 и чл. 28, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 17, ал. 1, т. 1 от ПОДОСОБНКВОА,  и заявена необходимост от свикване на извънредно заседание от Кмета на община Белово за повторно разглеждане на Предложение на Кмета на община Белово с вх. № ОбС – 658/10.12.2021 г. и Предложение на Кмета на Общината с вх. № ОбС – 664/13.12.2021 г.,  с писма с вх. № ОбС – 675/23.12.2021 г. и ОбС – 677/23.12.2021 г., свиквам общинските съветници на извънредно заседание, на 29.12.2021 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на Общинска администрация с предложение за следния:

ДНЕВЕН РЕД :

Прочетете повече