Предстоящи заседания

ДНЕВЕН-РЕД-24.06.2022 г.

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 17, ал. 1, т. 1 от ПОДОСОБНКВОА, свиквам редовно заседание на Общински съвет – Белово на 24.06.2022 г. от 11:30 ч. в заседателната зала на Общинска администрация с проект на предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД :

Прочетете повече