Предстоящи заседания

ДНЕВЕН-РЕД-24.11.2022 г.

На основание чл. 25, т. 1 и чл. 28, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 17 от ПОДОСОБНКВОА, свиквам  редовно заседание на Общински съвет – Белово на  24.11.2022 г. от  9:00 ч. в Заседателната зала  на Община Белово с проект за следния:

ДНЕВЕН РЕД :

Прочетете повече