Предстоящи заседания

ДНЕВЕН-РЕД-24.02.2023 г.

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал, 1 от ЗМСМА, чл. 17, ал. 1, т. 1 от ПОДОСОБНКВОА, свиквам редовно заседание на Общински съвет – Белово на 24.02.2023 г от 10:00 ч. в заседателната зала на Общинска администрация с проект на предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД :

Прочетете повече