Председател

Председател на Общински съвет – Белово
Иван Ангелов Кехайов
Телефон за контакт: 0877449988                                          

 E-mail: info@obsbelovo.com