Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

  1. Председател – Стефан Стефанов
  2. Зам. Председател – Васил Савов
  3. Член – Иван Кехайов