ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕЛОВО, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

ПРАВИЛНИК

ЗА

ОРГАНИЗАЦИЯТА ИДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ – БЕЛОВО, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

(Приет с Решение № 3/13.12.2023 г.)

Прочетете повече