ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕЛОВО, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

ПРАВИЛНИК

ЗА

ОРГАНИЗАЦИЯТА ИДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ – БЕЛОВО, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

(Приет с Решение № 2/14.11.2019 г.)

(Изменен и допълнен с Решение № 310/24.09.2021 г., с Протокол № 32/24.09.2021 г.)
(Изменен с Решение № 312/29.10.2021 г., с Протокол Лз 34/29.10.2021 г.)

Прочетете повече