Постоянна комисия по следприватизационен контрол

  1. Ненка Тодорова – Председател;
  2. Атанас Тасев – член;
  3. Любомир Калайджийски – член;
  4. Еленко Ветренски – член;
  5. Цветелина Митева – член.