Опазване на околната среда, земеделие, горско и водно стопанство