Опазване на околната среда, земеделие, горско и водно стопанство

  1. Председател – Кристиан Тодоров
  2. Зам. Председател – Ангел Джамов
  3. Член – Христо Цветанов