Опазване на околната среда, земеделие, горско и водно стопанство

  1. Станислав Александров Танев – Председател;
  2. Атанас Павлов Тасев – заместник – председател;
  3. Любомир Георгиев Калайджийски – член.