Общински съвет Белово – Публичен регистър

На лицата по §2, ал.1 от допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ, подали декларации по чл.35, ал.1, т.1

 По редИме и фамилияМестоработаДлъжностДекларация по чл.35,ал.1, т.1
1.Костадин Георгиев ВаревОбщина БеловоКмет1/29.11.2019 г.
2.Стефан Василев ЯкимовОбщина БеловоПредседател на Общински съвет – Белово2/29.11.2019 г.
3.Румен Стойнов ИвановОбщина БеловоКмет На кметство  Мененкьово3/29.11.2019 г.
4.Васил Антонов ШумановОбщина БеловоКмет на кметство Аканджиево4/29.11.2019 г.
5.Владимир Атанасов МагарановОбщина БеловоКмет на кметство Момина Клисура5/29.11.2019 г.
6.Ели Христова ИлчеваОбщина БеловоКмет на кметства Голямо Белово6/29.11.2019 г.
7.Стефан Георгиев ДжамовОбщина БеловоКмет на кметство Сестримо7/29.11.2019 г.
8.Любомир Георгиев КалайджийскиОбщина БеловоОбщински съветник8/29.11.2019 г.
 9.Иван Ангелов КехайовОбщина БеловоОбщински съветник9/29.11.2019 г.
10.Мая Димитрова ГераксиеваОбщина БеловоОбщински съветник10/29.11.2019 г.
11.Еленко Страхилов ВетренскиОбщина БеловоОбщински съветник11/29.11.2019 г.
12.Стефан Георгиев СтефановОбщина БеловоОбщински съветник12/29.11.2019 г.
13.Васил Петров СавовОбщина БеловоОбщински съветник13/29.11.2019 г.
14.Станислав Александров ТаневОбщина БеловоОбщински съветник14/29.11.2019 г.
15.Велизар Здравков ИловОбщина БеловоОбщински съветник15/02.12.2019 г.
16.Кирил Александров СимеоновОбщина БеловоОбщински съветник16/03.12.2019 г.
17.Наташа Стойчева СоколоваОбщина БеловоКмет на кметство Дъбравите17/03.12.2019 г.
18.Стойко Стойчев СтефановОбщина БеловоОбщински съветник18/04.12.2019 г.
19.Христо Ангелов ЦветановОбщина БеловоОбщински съветник19/04.12.2019 г.
20.Атанас Павлов ТасевОбщина БеловоОбщински съветник20/04.12.2019 г.
21.Румен Иванов СтойчевОбщина БеловоОбщински съветник21/05.12.2019 г.
22.Цветелина Георгиева СпасоваОбщина БеловоОбщински съветник22/19.12.2019 г.
23.Иван Цветанов МагарановОбщина БеловоОбщински съветник23/21.02.2020 г.
24.Васил Антонов ШумановОбщина БеловоКмет на кметство Аканджиево24/30.10.2020 г.
25.Владимир Петров МихайловОбщина БеловоОбщински съветник25/30.10.2020 г.
26.Димитър Георгиев МарковОбщина БеловоОбщински съветник26/25.01.2021 г.