Общински съвет Белово – Публичен регистър

РЕГИСТЪР на Постоянна комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси към Общински съвет - Белово на подадени декларации по Закон за противодействие на

Вх.№/дата

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ Декларатор

МЕСТОРАБОТА/ДЛЪЖНОСТ

ВИД НА ДЕКЛАРАЦИЯТА

Вх.№ ЗПК-27 от 14.12.2023 г.

ИВАН АНГЕЛОВ КЕХАЙОВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Декларация по чл.49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

Вх.№ ЗПК-28 от 14.12.2023 г.

ГЕОРГИ СПАСОВ ПЕЙЧЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Декларация по чл.49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

Вх.№ ЗПК-29 от 14.12.2023 г.

ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ КОСТАДИНОВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Декларация по чл.49, ал.1, т. 1 от ЗПК

Вх.№ ЗПК-ЗО от 14.12.2023 г.

ХРИСТО АНГЕЛОВ ЦВЕТАНОВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Декларация по чл.49, ал.1, т.1 от ЗПК

Вх.№ ЗПК-З1 от 14.12.2023 г.

ВАСИЛ ПЕТРОВ САВОВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Декларация по чл.49, ал.1, т.1 от ЗПК

Вх.№ ЗПК-32 от 14.12.2023 г.

КРИСТИАН ИВАНОВ ТОДОРОВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Декларация по чл.49, ал.1, т.1 от ЗПК

Вх.№ ЗПК-ЗЗ от 14.12.2023 г.

ХРИСТО ИВАНОВ ВАСИЛЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВТНИК

Декларация по чл.49, ал.1, т.1 от ЗПК

Вх.№ ЗПК-34 от 14.12.2023 г.

АНГЕЛ ХРИСТОВ ДЖАМОВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Декларация по чл.49, ал.1, т.1 от ЗПК

Вх.№ ЗПК-35 от 14.12.2023 г.

АНТОН ДАМЯНОВ ДАМЯНОВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Декларация по чл.49, ал.1, т.1 от ЗГ1К

Вх.№ ЗПК-36 от 14.12.2023 г.

КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ ВАРЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛОВО

Декларация по чл.49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

Вх.№ ЗПК-37 от 14.12.2023 г.

СТАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ ТАНЕВ

КМЕТ НА СЕЛО МЕНЕНКЬОВО

Декларация по чл.49, ал.1, т.1 от ЗПК

Вх.№ ЗПК-38 от 14.12.2023 г.

СТЕФАН ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Декларация по чл.49, ал.1, т.1 от ЗПК

Вх.№ ЗПК-39 от 14.12.2023 г.

ВЕЛИЗАР ЗДРАВКОВ ИЛОВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Декларация по чл.49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

Вх.№ ЗПК-40 от 15.12.2023 г.

СТОЙКО СТОЙЧЕВ СТЕФАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Декларация по чл.49, ал.1, т.1 от ЗПК

Вх.№ ЗГ1К-41 от 15.12.2023 г.

КИРИЛ НИКОЛОВ НИНОНКОВ

КМЕТ НА СЕЛО ДЪБРАВИТЕ

Декларация по чл.49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

Вх.№ ЗПК-42 от 15.12.2023 г.

ХРИСТО АТАНАСОВ ЛАЗАРОВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Декларация по чл.49, ал.1, т.1 от ЗПК