Общински съвет Белово – Публичен регистър

РЕГИСТЪР на Постоянна комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси към Общински съвет – Белово на подадени декларации по Закон за противодействие на

Вх.№/дата ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ Декларатор МЕСТОРАБОТА/ДЛЪЖНОСТ ВИД НА ДЕКЛАРАЦИЯТА
Вх.№ ЗПК-43 от 29.02.2024 г. СТЕФАН ВАСИЛЕВ ЯКИМОВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК Декларация по чл.49, ал. 1, т. 1 от ЗПК
Вх.№ ЗПК-27 от 14.12.2023 г. ИВАН АНГЕЛОВ КЕХАЙОВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК Декларация по чл.49, ал. 1, т. 1 от ЗПК
Вх.№ ЗПК-28 от 14.12.2023 г. ГЕОРГИ СПАСОВ ПЕЙЧЕВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК Декларация по чл.49, ал. 1, т. 1 от ЗПК
Вх.№ ЗПК-29 от 14.12.2023 г. ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ КОСТАДИНОВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК Декларация по чл.49, ал.1, т. 1 от ЗПК
Вх.№ ЗПК-ЗО от 14.12.2023 г. ХРИСТО АНГЕЛОВ ЦВЕТАНОВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК Декларация по чл.49, ал.1, т.1 от ЗПК
Вх.№ ЗПК-З1 от 14.12.2023 г. ВАСИЛ ПЕТРОВ САВОВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК Декларация по чл.49, ал.1, т.1 от ЗПК
Вх.№ ЗПК-32 от 14.12.2023 г. КРИСТИАН ИВАНОВ ТОДОРОВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК Декларация по чл.49, ал.1, т.1 от ЗПК
Вх.№ ЗПК-ЗЗ от 14.12.2023 г. ХРИСТО ИВАНОВ ВАСИЛЕВ ОБЩИНСКИ СЪВТНИК Декларация по чл.49, ал.1, т.1 от ЗПК
Вх.№ ЗПК-34 от 14.12.2023 г. АНГЕЛ ХРИСТОВ ДЖАМОВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК Декларация по чл.49, ал.1, т.1 от ЗПК
Вх.№ ЗПК-35 от 14.12.2023 г. АНТОН ДАМЯНОВ ДАМЯНОВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК Декларация по чл.49, ал.1, т.1 от ЗГ1К
Вх.№ ЗПК-36 от 14.12.2023 г. КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ ВАРЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛОВО Декларация по чл.49, ал. 1, т. 1 от ЗПК
Вх.№ ЗПК-37 от 14.12.2023 г. СТАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ ТАНЕВ КМЕТ НА СЕЛО МЕНЕНКЬОВО Декларация по чл.49, ал.1, т.1 от ЗПК
Вх.№ ЗПК-38 от 14.12.2023 г. СТЕФАН ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК Декларация по чл.49, ал.1, т.1 от ЗПК
Вх.№ ЗПК-39 от 14.12.2023 г. ВЕЛИЗАР ЗДРАВКОВ ИЛОВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК Декларация по чл.49, ал. 1, т. 1 от ЗПК
Вх.№ ЗПК-40 от 15.12.2023 г. СТОЙКО СТОЙЧЕВ СТЕФАНОВ КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО Декларация по чл.49, ал.1, т.1 от ЗПК
Вх.№ ЗГ1К-41 от 15.12.2023 г. КИРИЛ НИКОЛОВ НИНОНКОВ КМЕТ НА СЕЛО ДЪБРАВИТЕ Декларация по чл.49, ал. 1, т. 1 от ЗПК
Вх.№ ЗПК-42 от 15.12.2023 г. ХРИСТО АТАНАСОВ ЛАЗАРОВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК Декларация по чл.49, ал.1, т.1 от ЗПК