Образование, култура, здравеопазване и социални дейности

  1. Председател – Васил Савов
  2. Зам. Председател – Антон Дамянов
  3. Член – Велизар Илов