Наредби

Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Белово.

Наредба за поддържане и осигуряване на обществения ред на територията на община Белово.

Наредба за ред и условия за поставяне на преместваеми съоражения на територията на Община Белово