Контакти

Председател на Общински съвет – Белово
Иван Ангелов Кехайов
Телефон за контакт: 0877 449 988                                                                                                      E-mail: info@obsbelovo.com

Адрес на Общински съвет – Белово
ул. „Христо Ботев“ № 12, гр. Белово 4470
Телефон / факс: 03581 26 80                                                                                                               E-mail: info@obsbelovo.com