Контакти

Председател на Общински съвет – Белово
Стефан Василев Якимов
Телефон за контакт: 0879 155 759                                                                                             E-mail: s.yakimov@obsbelovo.com                                                                                              E-mail: info@obsbelovo.com

Административен секретар на Общински съвет – Белово                                                 Невена Петрова Вальова                                                                                                        Телефон за контакт:  03581 26-80                                                                                                  E-mail: info@obsbelovo.com

Адрес на Общински съвет – Белово
ул. „Христо Ботев“ № 12, гр. Белово 4470
Телефон / факс: 03581 26 80                                                                                                        E-mail: info@obsbelovo.com