Законност, обществен ред и сигурност, жалби и сигнали и петиции