Предстоящи заседания

ДНЕВЕН-РЕД-22.05.2020 г. – Заседанието е закрито за граждани.

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 17, ал. 1, т. 1 от ПОДОСОБНКВОА, чл. 28, ал. 1 от ЗМСМА и заявена необходимост от свикване на извънредно заседание от кмета на община Белово с вх. № ОбС – 181/ 19.05.2020 г., свиквам общинските съветници на извънредно заседание, на 22.05.2020 г. от 13: 30 ч. в заседателната зала на Общинска администрация, с предложение за

ДНЕВЕН РЕД :

  1. Предложение от кмета на община Белово с вх. № ОбС- 175/ 13.05.2020 г. относно Промяна в условиета на Договор за кредит № 1082/ 27.06.2019 г.

                                                                       Докладва : Кмета на Общината.

                                                                       Становище : Всички постоянни комисии.

2. Предложение от Председателя на Общински съвет – Белово с вх. № ОбС – 198/ 21.05.2020 г. относно Поправка на допусната очевидна фактическа грешка в Решение № 84/ 04.05.2020г. на Общински съвет – гр. Белово за Промяна в условията на Договор за кредит 1081/ 27.06.2019 г.

Докладва : Председателят на Общински съвет – Белово – Стефан Якимов.

                                                                       Становище : Всички постоянни комисии.

Стефан Якимов

Председател на ОбС – Белово

Прочетете повече